Dagbok 2008

Dieseljakt

2008-09-25

Vi har jagat diesel sedan straxt efter Berlin. Alltså i 3 dagar nu. Varenda tänkbar hamn är för grund. I dag fick vi tag på en hygglig gubbe som tog sin tjänstelastbil och fixade en 30 liters dunk som han åkte och fyllde åt oss. Så nu går det ytterligare 10 timmar. Vi har slussat upp 20 meter i en sluss så nu är vi på mittellandkanal ett par mil öster om Wolfsburg. Resten av dagen har förflutit händelselöst. Vi har sett solen en stund. Rätt så långtråkigt landskap som vi inte ser så mycket av. Mycket tunga industrier och små samhällen. Vi såg en pråm som skulle lasta grus. Det stod 7 st. stora dumperslastbilar i kö för att fylla den och flera kom när vi passerade. En annan var märkt 1010 ton. Om det är vad den lastar så blir det ju några lastbilar...

Visst ja! pos lat 52,27,313 long 11,04,720 Men enligt Google är den lat 52,27,18,79 long 11,04,43,19 Alltså på insidan av längsgående bryggan. Vill ha lite skydd mot passerande pråmar. En sådan i sidan vore inte bra...