Den här sidan är tänkt som en enkel handledning inför ett besök ombord och skall nog inte tas alltför allvarligt. Men det är ju bra att veta vad som eventuellt väntar...

För det första är det alltid kaptenen som bestämmer om allt ifrån säkerhetsåtgärder (som t.e.x. flytvästar på, reva segel och annat som har med säkerhet att göra) till var vi skall förtöja. Dessutom är det han som bestämmer färdväg och allt som har med båtens hantering i övrigt att göra! Besättningen skall finna sig i allt som kaptenen kan tänkas ålägga den. Den som stoppar papper i toan får givetvis fixa det oundvikliga stoppet utan övrigas medlidande. Inga som helst sympatier kan förväntas den som inte lyder givna order. Captains word is law!

Av de gastar som tänker följa med ombord förväntar kaptenen sig foljande:

1 Gast: Eftersom jag inte tror att någon, lite lite som jag själv, vill göra allt ombord så måste jag kanske delta i sysslorna.

Varannan dag ansvarar den ena för maten, den andra för disken. (Egentligen fel, den som skitar ner mycket; borde diska mycket!) Den som ansvarar för disken ansvarar också för dryckeshanteringen eftersom dessa sysslor oftast inte kolliderar med varandra tidsmässigt. (Kapten anser det viktigt att dryckesansvarig inte blir uttröttad av oväsentliga saker före uträttat värv) Eftersom kapten alltid går upp först på morgonen (nästan) och dessutom ibland måste hålla vakt efter att besättningen gått till kojs, skall respekt visas för hans ansvar och inget hån förekomma om han ibland uppvisar trötthetssymtom! Besättningsmännen förväntas också delta i skeppets hantering och åtlyda kaptenens order. Vi delar på kostnader för mat, bränsle och eventuella hamnavgifter som vi inte lyckas smita ifrån!!! 

2 eller flera gastar: De som finns ombord skall göra precis som ovan med undantag av att ingen av dessa kan anse sig vara kapten. Kapten har nog med att se till så att besättningen sköter sina åligganden. En träder alltså in på kaptenens plats beträffande sysslor och övriga åtaganden. Dock kommer troligen fortfarande kaptenen att vara först uppe och sist i kojen för att undvika otrevliga överraskningar. Kapten förväntas dock erhålla frukost i kojen om atraktiv kvinnlig gast finns ombord.

Dessa regler kan ändras utan förvarning och så snart kaptenen känner minsta behov eller anledning. Dessutom kommer (som väl är) en del överraskningar att inträffa...  

Eventuell grundstötning eller andra obehagligheter kommer alltid att bero på gastarnas bristande kunskaper eller  frånvaro. Alltså kan inget skyllas på kaptenens närvaro eller andra undanflykter från besättningens sida.

De gastar som saknar kunskaper enligt ovan, och meddelar kaptenen i förväg, erhåller befrielse tills nödvändiga kunskaper erhållits ombord. Detta gäller allt ifrån knopslagning till båthantering och matlagning. Dessa sysslor byts då mot enklare sådana såsom städning, diskning och vakthållning. Om inte heller dessa sysslor sköts till full belåtenhet, kommer de att bytas mot ännu enklare sysslor, som t.e.x. rengöring av båtens botten utvändigt! Det är då man kan bli kallad kölsvin! 

Allt ovanstående skall tas med en nypa salt vilket beror på att kaptenen är en nyckfull jäkel!