Bilder 2008

Dubbelklickar du får du större bilder.

Baljan är 170 meter lång.

Utsikten bakåt är hisnande.

Ny akvedukt över Elbe är början på Mittellandkanal.

Johnny sköter styrningen i full mundering.

Tätt mellan broarna. Här ser ni 3 st.

Ca 300 m.lång sluss. Jag hann inte med att räkna tegelstenarna...

2